Holistic Yoga

Holistic Yoga gebruikt diverse vormen van yoga om allerlei aspecten van je persoonlijkheid te benaderen. Door beoefening van deze vorm van yoga worden mentale, fysieke, energetische, psychische en spirituele aspecten in balans gebracht, geschoond, gestimuleerd of gekalmeerd en ontwikkel je kracht op al deze gebieden.

dancing shiva Geen enkele hiervan kan plaatsvinden zonder bewustwording, die op haar beurt leidt tot een toenemend diepere staat van bewustzijn. Op dit moment gebruiken we maar 10% van onze hersenen. Yoga stelt je dan ook in staat om je verborgen talenten, kracht en potentieel te ontdekken en ontwikkelen. Het zal op een positieve wijze je kijk op de wereld en het gevoel over jezelf beïnvloeden. Het zal je in staat stellen om je leven volledig te leven, in gezondheid, gelukkig, met een vredig gemoed en optimisme.

Regelmatige beoefening van yoga vertraagt bovendien het verouderingsproces en brengt de metabolische lichaamsfuncties in balans. Het versterkt de concentratie, het geheugen, het geduld om kalm met problemen om te gaan en het inzicht om tot de goede besluiten te komen.

Het cultiveren van de betere versie van jezelf

Holistic yoga brengt je fysiek, mentaal, emotioneel, psychisch en persoonlijk meer in balans.

Het woord yoga staat voor eenheid, bijvoorbeeld tussen die van hoofd, hart en handen (jouw acties). Het resultaat bij regelmatig beoefenen van Holistic Yoga:

 • Fysieke-, mentale-, hormonale-, neurologische- en ademhalingssystemen raken door de beoefening van yoga meer ontspannen en/of juist versterkt.
 • Je geest en vitale energieën (pranas) worden gestimuleerd of juist gekalmeerd, wat tot een diep gevoel van rust leidt.
 • Je bloed wordt gereinigd van stress hormonen zoals adrenaline en cortisol.
 • Twee maal per jaar kun je de spijsvertering en ingewanden, aanvullend, ook reinigen door het gebruik van zout water.
 • Je ademcapaciteit wordt door de beoefening van yoga groter en revitaliseert alle aspecten van je zijn. Gemiddeld gebruiken we namelijk slechts 1/8 van onze totale longcapaciteit van zes liter. Dus hoe kun je optimaal functioneren op een dergelijk minimum?

Individuele evolutie en verandering kunnen echter niet plaatsvinden zonder groeiend bewustzijn.

Holistic Yoga stelt je in staat meer aandacht en bewustzijn uit te laten gaan naar alle aspecten van je persoonlijkheid, niet alleen de fysieke. Het sluit aan bij de filosofie, methodes en doelen van de Bihar School of Yoga in India om yoga meer in je dagelijks leven te integreren en ‘yoga te leven van dag tot dag en van moment tot moment’.

De methoden en technieken die in de wekelijkse lessen worden gegeven, kunnen ook thuis worden beoefend. Inzichten en een groter bewustzijn hoe je op allerlei fronten een gelukkiger, gezonder en positief leven kunt leiden, vloeien daaruit voort.

 • Je zelf inzicht vergroten is te verkiezen boven de cultuur van ‘selfies’ maken
 • Om jezelf geven en jezelf waarderen is veel belangrijker dan afhankelijk te zijn van de ‘likes’ van anderen.

Geluk en uit contact gaan

Het eerste doel van yoga is om een staat van geluk te bereiken die niet afhankelijk is van externe factoren, maar die voortkomt vanuit een ontwikkelde balans, gezondheid en bewustzijn.

Een tweede doel is om de vaardigheid te ontwikkelen om je regelmatig los te maken van de interactie met je zintuigen en de buitenwereld. Dat doen we al wanneer we slapen, maar in yoga vindt dit proces in wakkere staat en bij vol bewustzijn plaats.

Dit laadt je metabolisme, fysieke, organisch, neurologische- en mentale systeem weer helemaal op.

Het gaat er niet om wat er met je gebeurt in het leven, maar hoe je ermee omgaat.

Yoga zorgt al met al voor een mentale houding van positiviteit, optimisme en geloof in je vaardigheid om een betere versie van jezelf te worden. Dat gebeurt door je eerst ervan bewust te worden en daarna oude mentale gewoonten los te laten die door de jaren heen vicieuze cirkels zijn geworden en in je ontwikkelproces je weerhielden om voluit te leven. Bewustzijn en het vinden van een balans tussen je krachten, zwaktes, ambities en behoeften zijn handvatten in dit proces.

Introductie lessen in Holistic Yoga (toegankelijk voor iedereen)

De introductielessen zijn bedoeld om een grotere fysieke, mentale en energetische bewustwording te ontwikkelen.

Dit gebeurt door je ademhaling, het bewust waarnemen van gedachten en je subtiele reacties met elkaar te synchroniseren.

We beginnen met houdingen en bewegingen die artritis en reuma voorkomen, versterken en balanceren vervolgens de spijsvertering en verwijderen blokkades in de heupen.

Geleidelijk wordt de vitale levensenergie in het lichaam vergroot met gebruik van Pranayama technieken.

Voorbereiding op meditatie komt aan bod in combinatie met Yoga Nidra. Yoga Nidra verwijdert dieper liggende mentale en psychische spanningen.

Alle Bihar School of Yoga technieken hebben als doel je bewustzijn te vergroten en je aandacht beter te focussen. Gevolg is dat je geest en wilskracht sterker worden.

De introductielessen zijn bedoeld voor nieuwe deelnemers en voor hen die de verdiepende lessen niet regelmatig kunnen volgen. Na regelmatige en consequente deelname aan 2 blokken van 12 introductielessen, kun je na overleg deelnemen aan de verdiepende lessen.

Het programma

 • Bewustwording van het fysieke lichaam: houding, beweeglijkheid, krachten en zwakheden
 • Bewustwording van ademhaling
 • Bewustwording van gedachten en metale veranderingen
 • Geleidelijke krachttoename en correctie van o de fysieke houding
 • Geleidelijke krachttoename, reinigen en verbeteren van de long capaciteit
 • Herkenning en ontwikkeling van het bestaan van de neutrale getuige binnenin
 • Geleidelijke krachttoename en het vermogen om op één ding te focussen
 • Geleidelijke toename van wilskracht, discipline en de integratie van yoga in het dagelijkse leven
 • Geleidelijke toename van het vermogen om stil te zitten zonder te bewegen
 • Geleidelijke toename in het bewustzijn en gevoeligheid voor sensaties in het lichaam
 • Bouwen aan een solide fysieke, fysiologische en mentale fundering als voorbereiding voor de Going Deeper lessen

"Het echte leven gaat voorbij de grenzen van the mind" ≈ Swami Satyananda

Going Deeper lessen (20-weken serie)

De verdiepende lessen zijn voor mensen die al regelmatig lessen hebben gevolgd. Ze zijn bedoeld om de vele technieken van Satyananda yoga dieper te ondergaan en je meer bewust te worden van je werkelijke levenspotentieel.

Asana’s worden geleidelijk van meer gevorderd niveau, evenals de beoefening van pranayama, mudra en bandha’s.

Inzicht en beheersing van de geest en de ontwikkeling van de neutrale toeschouwer, worden geïntensiveerd en versterkt door het gebruik van gevorderde Tantrische oefeningen van Yoga Nidra, Antar Mouna (innerlijke stilte) en oefeningen die je emotioneel en mentaal in balans kunnen houden in alle uitdagingen die het leven stelt.

De SWAN meditatie wordt geïntroduceerd. Deze maakt ons bewuster van onze kracht, zwaktes, ambities en behoeften en leidt tot meer mentaal inzicht en helderheid van geest.

Ook de 18 ities van Swami Sivananda worden onderzocht. Dit zijn positieve bijdragen in de vorm van 18 woorden, die allemaal eindigen op "ity". Door het inzicht in yoga technieken dat je verwerft in de introductielessen, kun je de 18 ities vergelijken met positieve zaadjes die zullen ontkiemen en je in staat stellen om de positieve aspecten van je persoonlijkheid in je dagelijks leven tot uitdrukking te brengen. Deze meditatie samen met de SWAN methode zijn ontworpen om je mentale software te updaten. Belemmeringen worden opgeheven en je kunt met meer gemak functioneren.

Mantra’s en de wetenschap van Nada Yoga maken ook deel uit van de lessen. Zij gaan over de kracht van vibratie die eveneens mentale en emotionele blokkades opheft en de geest kalmeert.

De terminologie die ik hier gebruik, kan overigens alleen begrepen worden door de technieken daadwerkelijk tijdens de les te ervaren.

Het systeem gunt nieuwkomers dan ook de tijd om gewend te raken aan de Bihar Yoga School benadering en regelmatige deelnemers de gelegenheid om hun technieken te verrijken en verdiepen. Het zal je inzet en je verbondenheid met de ontwikkeling van je zelf bewustzijn versterken.

Dat alle deelnemers mogen groeien in hun bewustzijn, kracht, wijsheid en innerlijke tevredenheid.

Holistic Yoga Introductie lessen

 Δ Zaterdag, 11:45 - 13:15
Locatie: Van Beuningenstraat 54D, Westerpark Amsterdam


Holistic Yoga Going Deeper lessen

 Δ Maandag, 10:00 - 12:00
Locatie: Tai Chi Studio, Kerkstraat 441 Amsterdam

 Δ Zaterdag, 09:30 - 11:30
Locatie: Van Beuningenstraat 54D, Westerpark Amsterdam

Kosten van de lessen

Introductie lessen

Per 12 weeks Δ €175
Proefles Δ €15 voor een ofwel twee personen
Losse les Δ €17,50

Going Deeper lessen

Per 20-weken serie* Δ €325

Privé lessen

Δ €50 per uur

* Studenten die een Going Deeper less hebben gemist kunnen de les inhalen door aan één van de andere wekelijkse lessen deel te nemen, inclusief de Introductie lessen.

"Yoga is een kunstvorm, een methode om te worstelen met je eigen geest. Het is een proces waarin je je geest bevrijdt van begrenzingen en in haar uiteindelijke staat van vrijheid verwerf je meer kennis, licht, vrede, rust, begrip, wijsheid en eindeloze vreugde" ≈ Swami Satyananda.


Betaling

Vooruit via IBAN NL81 INGB 0005 3974 85, op naam van 'D Lonsdale' — vermeld je naam en les (start) datum bij de transactie.

Vereist studiemateriaal

Deelnemers aan de Going Deeper lessen worden verzocht het volgende aan te schaffen:

 • Asana, Pranayama, Mudra, Bandha
 • Practical Yoga Psychology
 • Een Neti Lota, voor de beoefening van Neti Kriya
 • Een tongschraper voor de beoefening van Jihva Shodhan.

Al deze benodigdheden kunnen via David Lonsdale aangeschaft worden. Extra studiemateriaal dat tijdens de lessen wordt aangeboden is inbegrepen in de lesprijs.

Thuis oefenen

Van deelnemers wordt verwacht dat ze het geleerde thuis oefenen, om yoga te integreren in hun dagelijks leven en er in volle omvang van te kunnen profiteren.

Shiatsu met korting

Voor deelnemers aan de lessen bestaat de mogelijkheid tegen een gereduceerd tarief afspraken te maken voor privé Shiatsu behandelingen. Bij de ontwikkeling van het zelfbewustzijn kan dit een mogelijkheid tot verdieping zijn, meer inzicht helpt je bij je groei.

Privacy Statement

Download hier