Licht in het donker

In de donkere, koude winterdagen is de aantrekkingskracht van warmte en het verlangen naar meer licht in vrijwel ieders gedachten.

In de winter besteedden we meer en vaker tijd binnenshuis, plannen we onze volgende vakantie en steken kaarsen aan. Volgens de Chinese geneeskunst zijn de wintermaanden een periode van teruggetrokkenheid en zijn we introverter. We reflecteren op wat we gedaan hebben en kijken vooruit naar hetgeen we in de komende maanden willen gaan doen als licht en warmte weer overvloediger voor handen zijn.

Ook in de natuur is er de tendens naar terugtrekking om energie te besparen ter voorbereiding op de lente, wanneer de overvloed aan licht explosieve groei teweegbrengt vanuit de aardse diepten.

Op het niveau van ons bewustzijn is licht essentieel voor inzicht en dieper begrip. In het Engels is er het spreekwoord “to shed light”: licht laten schijnen op iets, waardoor we in staat zijn om iets te doorgronden, waar we eerder niet toe in staat waren. Als we slechts 10% van onze hersenen bewust gebruiken, kun je daaruit redelijkerwijs afleiden dat we ons leven leiden alsof we door een donkere ruimte lopen met een lucifer om te pogen iets te zien…

YOGA probeert vitale energie in het lichaam op te wekken op een manier die de nog slapende delen van onze hersenen stimuleert en tot bewustzijn wekt. De fysieke houdingen van yoga werpen zo ook hun licht op gevoelens en op de vaardigheid om met je lichaam te communiceren en spanningen los te laten. Expansie van bewustzijn leidt tot meer inzicht en begrip en dat is ook een van de voornaamste doelen van yoga. Yoga is wetenschap en geen religie. Daarom wil yoga onwetendheid verminderen door meer licht te laten schijnen en inzicht te geven in wie we zijn, waarom we op aarde zijn en met welk doel. In yoga worden noties van goed of slecht niet gebruikt, maar de vraag gesteld naar wat ons ten goede komt en wat ons schaadt.

Ik hoor mensen vaak zeggen dat ze een slecht (werkend) deel van hun lichaam hebben (vaak de voeten). We behoren deze delen meer liefde en ondersteuning te geven, in plaats van dat we ze slecht of vreselijk noemen. Er is een groeiende scheiding in ons gevoel en onze communicatie in relatie tot ons hoofd, vergeleken met de rest van ons lichaam. Ook tussen de rechter- en linkerkant van ons lichaam en tussen de behoeften van ons hart en ons hoofd. De laatste is vaak een strijdtoneel waar allerlei gevechten woedden.

Yoga probeert deze gefragmenteerde staat van zijn te helen en een gevoel van heelheid en balans te creëren. Allerlei situaties in ons leven kunnen confronterend zijn, toch bieden ze ons ook meer bewustzijn, zodat we de juiste beslissingen kunnen nemen om in ons leerproces te vorderen.

Het is mijn ervaring dat situaties me meer bewust maken van mijn levenslessen. Ik heb ontdekt dat situaties zich herhalen, totdat ik ze volledig heb begrepen en ervan geleerd. Het lijkt dan alsof ze hun magnetische aantrekkingskracht verliezen en zich niet meer repeteren. Eenmaal begrepen en me diepgaander bewust, veranderen mijn houding en reactie op situaties en neem ik ze niet meer waar als confronterend.

Klinkt datgene wat ik hier beweer jou ook vertrouwd? Wat ik beschrijf is het proces van evolutie, waarin we allemaal verwikkeld zijn of we het nou leuk vinden of niet.

Wanneer we dus met yoga beginnen, breidt onze fysiek gewaarwording zich uit en worden we ons meer bewust van onze mentale en emotionele reacties, die voortdurend veranderen als we evolueren. Na verloop van tijd kunnen we ons bewuster worden van meer subtiele ervaringen van energie die door verschillende delen van ons lichaam beweegt.

Opeens worden we ons bewust dat de entiteit die onze gedachten, emoties en reacties observeert, niet ons verstand kan zijn, omdat deze zichzelf niet kan observeren. Dan rijst de vraag; wie of wat is de entiteit die in staat is om de manifestaties van gedachten, emoties en reacties te observeren zonder er zelf op enigerlei wijze door beïnvloed te worden? Wanneer we dan ontdekken dat deze entiteit, die deel van ons is, totaal neutraal is en zelfs onze dromen kent, dan veranderen onze denkwijze, emoties en situaties radicaal. Dit is een ander voorbeeld van hetgeen de expansie van ons bewustzijn teweegbrengt, in het werpen van meer licht op dingen, en dat eveneens deel uitmaakt van ons evolutieproces.

Yoga versnelt het evolutionaire proces gedurende een mensenleven

Voor degenen die nog geen Holistic Yoga les meemaakten, dit is wat zich de afgelopen vier maanden voltrok:

  • In september begonnen we yoga posities te ervaren die verbonden zijn met het voorkomen en behandelen van artrose en reumatische klachten, waarbij we leerden om beweging en ademhaling te combineren door de ontwikkeling van een geconcentreerd bewustzijn.
  • In oktober ervoeren we houdingen die ons spijsverteringssysteem versterkten en in balans brachten. En bovendien dat onze spijsvertering niet alleen met voedsel is verbonden maar ook met gedachten, gevoelens en situaties.
  • In november deden we ervaring op met houdingen die onze heupen versterken en er blokkades verwijderen.
  • Gedurende de laatste 3 maanden werden pranayama’s geïntroduceerd, die de longcapaciteit vergroten en versterken en het niveau van vitale energie in ons lichaam verhogen.

"In de winter ervaren we onze energie als lager dan in andere seizoenen. Ter voorbereiding op meditatie, zijn gaandeweg technieken geïntroduceerd die een meditatieve geestesgesteldheid creëren. Vanaf januari zullen we meer vertrouwd raken met de voordelen van de serie van 12 houdingen, die de Zonnegroet worden genoemd, of in het Sanskriet Surya Namaskar."

Nadien zullen we drie verschillende soorten mantra´s leren en toevoegen aan de beoefening van deze 12 houdingen. Allereerst leren en passen we de Bija Mantra´s, of zaad mantra´s toe, die verbonden zijn met de chakra´s in ons lichaam. Dan de 12 Surya mantra´s en als laatste voegen we de Gayatri mantra toe aan de beoefening. Natuurlijk zullen we deze niet allemaal tegelijk gebruiken. De Gayatri mantra stimuleert het deel van de hersenen dat verbonden is met leren en met intuïtieve kennis en wordt het 3e oog genoemd, wat vaak ervaren wordt als verlichting.

Vanzelfsprekend is de beoefening van yoga niet alleen bedoeld om fysieke kracht en flexibiliteit op te doen, maar ook om meer controle te verkrijgen over mentale fluctuaties, die meer en meer mensen s`nachts wakker lijkt te houden. Yoga is ontwikkeld om je te helpen rustig te blijven in confronterende situaties, stress te vermijden en bovenal om meer emotioneel evenwicht te creëren. Yoga is bedoeld om je stevig op je twee voeten te laten staan ongeacht wat er gebeurt in je leven.

In haar evolutionaire ontwikkeling heeft Yoga twee belangrijke vormen van bewustzijn onderkent: het individuele bewustzijn, genaamd Chitta en het kosmische bewustzijn bekend als boven bewustzijn. Het individuele bewustzijn is noodzakelijk in je leven maar niettemin een beperkt bewustzijn. Pas wanneer het individuele bewustzijn geheel samenvalt met het kosmische bewustzijn kunnen we oneindig bewustzijn ervaren; de voorloper van het internet!.. wat we verlichting noemen.

Merk op dat het woord licht hierin aanwezig is. Vaak wordt dit vergeleken met een fles die naar de bodem van de zee is gezonken. Het water in de fles vertegenwoordigt individueel bewustzijn en wordt bijeengehouden en beperkt door de wanden van de fles. De immense zee rondom de fles representeert het kosmisch bewustzijn. Wanneer de fles breekt, raakt de inhoud van de fles geheel opgenomen door de immense zee van kosmisch bewustzijn, en geeft een ervaring van oneindig bewustzijn.

Dit is het voornaamste doel van yoga, om ons voor te bereiden en te zuiveren zodat we om kunnen gaan met alles dat het leven ons toewerpt en ons later het toegenomen licht laat ervaren dat afkomstig is van het bereiken van de oneindige weldaad van kosmisch bewustzijn.

Dus waarom zouden we ons tevreden stellen met de beperkingen van individueel bewustzijn als er een mogelijkheid is om het grotere geheel te ervaren? Waarom rondlopen met een lucifer als je jezelf veel meer licht kunt geven?