Aanpassingsvermogen

Een van de belangrijkste manieren om zowel met de uiterlijke wereld als de eigen binnenwereld van je lichaam om te gaan, is de vaardigheid om je aan te kunnen passen. Als het lichaam niet in staat is om zich aan veranderingen aan te passen, mentaal, fysiek of organisch, ontwikkelen we symptomen als stress, gebrek aan energie en een algemeen gevoel van onvermogen.

Sinds WO II is de westerse wereld gewend geraakt aan een hoge mate van stabiliteit en welzijn. We kunnen ons afvragen of het ons een toename aan geluk en vermindering van ziekten heeft opgeleverd. Vanaf 2008 is dit dramatisch veranderd. Wat we als stabiel veronderstelden, blijkt instabiel. Wat we als permanent aannamen, blijkt dat niet te zijn. Een leven dat op veel punten voorspelbaar leek, blijkt in veel opzichten onvoorspelbaar.

Dit heeft fysieke, mentale, economische, emotionele en sociale gevolgen, die we moeten zien te verteren en waartoe we ons moeten verhouden.

"Doe je best en laat de rest " ≈ surya namaskar

De fysieke posities in yoga, zijn een manier om je te leren aanpassen, door los te laten wat je begrensd en wat onbalans geeft. Je lichaam bestaat voor het overgrote deel uit water en een kenmerk van water is dat het zijn vorm kan aanpassen om te kunnen stromen.

In de 12 posities van de zonnegroet (Surya Namaskar) is een van de bedoelingen om de ene positie moeiteloos in de volgende over te laten vloeien. Daardoor verander je de vorm alsook de energie die door het lichaam stroomt. Dit vindt plaats wanneer mentale en fysieke weerstand is overwonnen.

"Verwacht het onverwachte"

Op een mentaal niveau is de yoga attitude om de relatie met de neutrale getuige in jezelf (drashta) te ontdekken en ontwikkelen en effectief de ketting te doorbreken van verstorende actie en reactie patronen. Door je bewust te worden van je ademhaling, kunnen geest, spieren en zenuwstelsel in balans worden gebracht.

Zo voorkom je dat stress reacties worden opgebouwd. Het contact met je ademhaling en de getuige in jezelf, dragen bij aan het gevoel van ruimte tussen jezelf en datgene wat zich in de buitenwereld voltrekt.

Maar bovenal ontwikkel je het vermogen om je los te maken van het syndroom van actie en reactie. Dit betekent niet dat je onverschillig wordt. Alle zintuigen werken nog en bieden je informatie. Het hart erkent het geluk of de pijn van een medemens. Maar je raakt jezelf niet meer kwijt in emotionele reacties. Je bent in staat om de juiste beslissingen te nemen en je acties worden effectiever in plaats van tegengesteld, destructief. Dit is de yogic manier om je aan te passen aan het leven en haar uitdagingen.

Het resultaat van deze ontwikkeling is gelijkmoedigheid; je bent in staat in evenwicht te blijven als je geconfronteerd wordt met "warme" of "koude" situaties. Dat wil zeggen je blijft emotioneel en mentaal in balans en met een helder hoofd.

Op eenzelfde manier als dat een magneet een positieve en negatieve pool heeft, kan de geest ook toegetrokken worden naar het positieve en negatieve in gedachten en in actie. Equanimity – gelijkmoedigheid – is een van de 18 karakteristieken, ontwikkeld door Swami Sivananda aan het begin van de 20e eeuw, die je transformeert en vrijmaakt van weerstanden, verstoringen en negativiteit en je persoonlijkheid in staat stelt om een instrument van positiviteit te zijn. Deze 18 karakteristieken worden ‘ities’ genoemd omdat ze in het Engels allen eindigen op "ity".